Gói thầusố 06: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu C

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trung tâm hành chính, Quảng trường huyện Đức Trọng

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng

Nội dung xem xét:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 02 thuộc Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Nhân sự chủ chốt: Chỉ huy trưởng; cán bộ kỹ thuật phần giao thông; cán bộ kỹ thuật phần điện; cán bộ phụ trách quản lý tiến độ, khối lượng, chi phí thanh quyết toán; cán bộ phụ trách vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Tại Bảng số 03 thuộc Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Thiết bị thi công chủ yếu: Cần trục bánh hơi, máy đào, máy lu bánh hơi, máy lu bánh thép, máy lu bánh thép, máy lu rung, máy phun nhựa đường, máy rải hỗn hợp bê tông nhựa, máy rải cấp phối đá dăm, máy xúc lật…

Đánh giá của bên mời thầu:

Theo báo cáo đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Lam Hồng - Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương (Liên danh Lam Hồng – Hùng Vương) đã cung cấp một số tài liệu về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công không chính xác, không trung thực.

Cụ thể, về thiết bị thi công, Nhà thầu cung cấp tài liệu là hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) về việc thuê thiết bị thi công ngày 8/11/2023 giữa Công ty TNHH Xây dựng Lam Hồng và ông Nguyễn Văn Tính; HĐNT về việc thuê thiết bị thi công ngày 9/11/2023 giữa Công ty TNHH Xây dựng Lam Hồng và ông Trương Quang Vinh. Trong quá trình đánh giá HSDT, Tổ chuyên gia có nghi vấn về tính chính xác của 2 HĐNT này nên đã kiến nghị Bên mời thầu có văn bản đề nghị Liên danh Lam Hồng - Hùng Vương làm rõ; đồng thời xác minh tính xác thực của tài liệu.

Theo văn bản làm rõ ngày 30/11/2023 của Liên danh Lam Hồng - Hùng Vương, thiết bị xe 49C-163.84 đang thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Phượng, nhưng do Giấy chứng nhận đăng ký xe vẫn đứng tên ông Nguyễn Văn Tính và chưa sang tên đổi chủ nên 2 bên đã ký hợp đồng thuê thiết bị dưới tên Nguyễn Văn Tính.

Cùng thời điểm, Bên mời thầu nhận được phản hồi của ông Nguyễn Văn Tính và ông Trương Quang Vinh khẳng định “không trực tiếp ký vào HĐNT” và “chữ ký trong hợp đồng không phải của tôi”.

Bên cạnh đó, Nhà thầu kê khai HĐNT về việc thuê thiết bị ngày 9/9/2023 giữa bà Nguyễn Thị Kim Anh và Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương. Tổ chuyên gia đã đối chiếu chữ ký của bà Nguyễn Thị Kim Anh trên HĐNT trong HSDT với chữ ký trên HĐNT về việc thuê xe máy thi công ngày 15/11/2023 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng và bà Nguyễn Thị Kim Anh (tài liệu lưu trữ ở Ban) và phát hiện có sự khác nhau. Từ kết quả đối chiếu tài liệu nêu trên, Tổ chuyên gia đánh giá HĐNT ngày 9/9/2023 là không chính xác.

Về nhân sự chủ chốt, trong HSDT, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương cung cấp tài liệu của nhân sự Lý Thanh Quang và Vũ Đình Thanh, gồm bằng tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Lương Thế Vinh (Nam Định), cùng cấp ngày 12/6/2017 với hình thức đào tạo chính quy. Nhà thầu đính kèm tài liệu chứng minh 2 nhân sự này đã tham gia Gói thầu XL10.TP4 thuộc Dự án thành phần 4 Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, tại TP.HCM (vị trí cán bộ kỹ thuật từ ngày 19/4/2012 đến ngày 1/4/2015); Gói thầu Thi công hệ thống đường nội bộ và ngoại vi Khu chế xuất Tân Thuận, tại TP.HCM (vị trí cán bộ kỹ thuật từ ngày 2/4/2015 đến ngày 26/12/2016); Gói thầu Thi công sửa chữa đường 5,7 - Khu chế xuất Tân Thuận, tại TP.HCM (vị trí lần lượt là cán bộ phụ trách an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cán bộ kỹ thuật từ ngày 27/12/2016 đến ngày 2/10/2017).

Tổ chuyên gia cho rằng, tài liệu về nhân sự là không trung thực vì hình thức đào tạo đại học là chính quy, trong khi thời gian thực hiện dự án trùng với thời gian học, địa điểm cách xa nhau (Nam Định và TP.HCM), 2 nhân sự này không thể đảm nhiệm công việc và học tập như vậy.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Tổ chuyên gia đánh giá Liên danh Lam Hồng - Hùng Vương đã cung cấp các tài liệu không chính xác và không trung thực, vi phạm quy định điểm a và điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Do đó, Tổ chuyên gia đánh giá HSDT của Liên danh không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Phản hồi của nhà thầu:

Đối với thiết bị xe 49C-163.84, Công ty TNHH Xây dựng Lam Hồng cho biết, giữa bà Nguyễn Thị Phượng và ông Nguyễn Văn Tính đã có hợp đồng mua bán hợp pháp được văn phòng công chứng xác nhận từ 3 năm trước. Bà Phượng đã đồng ý cung cấp thiết bị này cho Nhà thầu.

Về trường hợp ông Trương Quang Vinh, Nhà thầu và ông Vinh chủ yếu trao đổi qua điện thoại. Tới thời điểm ký HĐNT, ông Vinh bận đi công trường nên đã giao cho vợ ở nhà ký với Nhà thầu nên khi tiến hành xác minh chữ ký thì thấy có sự khác nhau. Đại diện Nhà thầu khẳng định, không có sự không trung thực nào đối với việc thực hiện HĐNT của Nhà thầu.

Kết quả giải quyết:

Nội dung báo cáo đánh giá HSDT không thay đổi.

Ngày 19/12/2023, Chủ đầu tư có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Thông Nữ và Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh.

Chuyên đề