Gói thầu số 1: Hóa chất, vật tư xét nghiệm

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Mua hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Dệt May năm 2023

Bên mời thầu: Bệnh viện Dệt May

Nội dung xem xét:

Tiêu chí HSMT: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự

STT

Tên phần (lô)

Quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) (VND)

1

Phần 1. Hóa chất, vật tư dùng cho máy miễn dịch tự động

697.927.667,5

2

Phần 2. Hóa chất, vật tư dùng cho máy sinh hóa tự động

4.681.793.200

3

Phần 3. Hóa chất dùng cho máy điện giải

105.735.0002

4

Phần 4. Hóa chất dùng cho máy huyết học

764.232.000

5

Phần 5. Huyết thanh mẫu

1.890.000

Đánh giá của Bên mời thầu:

Theo Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia thuộc Bên mời thầu, Nhà thầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thiết bị y tế Thành Công cung cấp Hợp đồng tương tự số 030322/HĐKT/QV-TC - Hợp đồng cung cấp hoá chất do Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ Quang Vy làm Chủ đầu tư. Để đánh giá tính xác thực của hợp đồng này, ngày 18/12/2023 Tổ chuyên gia có văn bản đề nghị Nhà thầu cung cấp đầy đủ hóa đơn bán hàng theo hợp đồng nêu trên.

Nhà thầu cung cấp bổ sung 05 hóa đơn bán hàng bao gồm: Hóa đơn số 231, 232, 233, 234 và 235 ngày 10/3/2022 cùng với tổng hợp tồn kho để chứng minh năng lực thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSMT.

Tuy nhiên, Tổ chuyên gia không tra cứu được thông tin của những hóa đơn này trên Website của công ty cung cấp phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho nhà thầu: https://tracuuhoadon.minvoice.vn (khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice) cũng như Trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ của Tổng cục Thuế.

Ngày 25/12/2023, Tổ chuyên gia tiếp tục gửi văn bản yêu cầu Nhà thầu cung cấp các tài liệu làm rõ những vấn đề nêu trên. Do không nhận được phản hồi từ phía Nhà thầu, Tổ chuyên gia kết luận “không chứng minh được tính xác thực của Hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã cung cấp trong HSDT”.

Phản hồi của nhà thầu:

Nhà thầu cung cấp 05 hóa đơn bán hàng theo yêu cầu của Bên mời thầu, tuy nhiên không phản hồi văn bản làm rõ của Bên mời thầu về việc không tra cứu được thông tin các hoá đơn do Nhà thầu cung cấp.

Kết quả giải quyết:

Ngày 15/01/2024, Bệnh viện Dệt May ban hành Văn bản số 84/QĐ-BVDM về việc xử lý nhà thầu vi phạm đối với Gói thầu Hóa chất, vật tư xét nghiệm thuộc Dự án Mua hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Dệt May năm 2023.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thiết bị y tế Thành Công bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện Dệt May trong vòng 04 năm kể từ ngày 15/01/2024. Lý do: Nhà thầu cung cấp hợp đồng tương tự không trung thực trong HSDT.

Chuyên đề