Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Di chuyển đường điện 0,4kV của HTX nông nghiệp Thuần Mỹ và thu hồi hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 414C đi xã Thuần Mỹ (nối khu du lịch Suối Hai với khu du lịch nước khoáng nóng Thuần Mỹ), huyện Ba Vì

2. Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì

3. Nội dung xem xét:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 03 thuộc Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Thiết bị thi công chủ yếu: Ô tô tải tự đổ, tải trọng hàng hóa tối thiểu 05 tấn.

Đánh giá của bên mời thầu:

Căn cứ HSDT của Công ty CP Điện lực Bách khoa Hà Đông, Bên mời thầu đã đánh giá Nhà thầu kê khai, cung cấp hồ sơ không trung thực. Cụ thể, trong HSDT, Nhà thầu đề xuất thuê xe ô tô biển kiểm soát 29H-476.40, tải trọng hàng hóa 6 tấn, Giấy chứng nhận kiểm định số DA-1615245 cấp ngày 12/4/2023 và có thời hạn tới ngày 11/9/2023, chủ xe là ông Nguyễn Văn Tương.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá HSDT, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2911D (Công ty CP Cơ khí ô tô Xuân Mai) xác nhận với Bên mời thầu là Giấy chứng nhận kiểm định số DA-1615245 cấp ngày 12/5/2022 và có thời hạn tới ngày 11/5/2023 (đến thời điểm đóng thầu Gói thầu số 03 đã hết hạn đăng kiểm), giấy chứng nhận kiểm định mà nhà thầu nộp trong HSDT đã bị chỉnh sửa và là tài liệu giả mạo.

4. Phản hồi của nhà thầu:

Công ty CP Điện lực Bách khoa Hà Đông cho biết, Nhà thầu làm hợp đồng thuê xe ô tô biển kiểm soát 29H-476.40, tải trọng hàng hóa 6 tấn với chủ xe là ông Nguyễn Văn Tương. Các giấy tờ của phương tiện dự thầu do ông Tương cung cấp chứ Nhà thầu không chủ động gian lận trong đấu thầu. Theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, nếu thiết bị nhà thầu kê khai không đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được phép bổ sung, thay thế 1 lần. Tuy nhiên, Bên mời thầu không cho Nhà thầu làm rõ và thay thế thiết bị, Chủ đầu tư không ban hành bất kỳ quyết định xử phạt vi phạm nào đối với Nhà thầu.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Chuyên gia về đấu thầu cho rằng, cần làm rõ giấy chứng nhận kiểm định ô tô tải 6 tấn giả mạo mà Công ty CP Điện lực Bách khoa Hà Đông thuê là do Nhà thầu chỉnh sửa hay chủ xe chỉnh sửa. Nếu chủ xe chỉnh sửa giấy chứng nhận kiểm định này để cho thuê xe và hợp đồng giữa Nhà thầu và chủ xe đủ chặt chẽ thì chủ xe phải chịu trách nhiệm trước Nhà thầu (đền bù thiệt hại vì HSDT bị loại) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi gian lận. Trong trường hợp Nhà thầu không cố tình gian lận để trúng thầu, Bên mời thầu có thể xem xét cho Nhà thầu thay thế thiết bị khác đáp ứng yêu cầu của HSMT. Còn trường hợp có chứng cứ chứng minh Nhà thầu chủ động chỉnh sửa tài liệu để dự thầu, Bên mời thầu tham vấn Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật.

5. Kết quả giải quyết:

Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDT, ngày 6/7/2023, UBND huyện Ba Vì đã có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 vì không chọn được nhà thầu trúng thầu.

Chuyên đề