Gói thầu: Xây dựng và hạng mục chung

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Thoại Ngọc Hầu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Toàn Tâm D.T.D

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân

Nội dung xem xét:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 03 Thiết bị thi công chủ yếu thuộc Mục số 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Thiết bị ép cọc (bao gồm dàn ép và đồng hồ đo áp suất), lực ép >= 150 tấn.

Đánh giá của bên mời thầu:

Theo báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia, Công ty CP Tư vấn xây dựng Phố Thị bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, trong số danh mục thiết bị dự thầu, Nhà thầu kê khai “dàn ép cọc thủy lực” dùng trong ép cọc công trình, đính kèm file scan Giấy chứng nhận kiểm định số 180110/KĐSG cấp ngày 8/1/2023 bởi Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện an toàn lao động Sài Gòn (chủ sở hữu thiết bị là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khang Thịnh Đạt, địa chỉ tại quận Tân Phú, TP.HCM).

Bên mời thầu cho biết, trong quá trình đánh giá, do nghi vấn tính xác thực của Giấy chứng nhận kiểm định nêu trên, nên Bên mời thầu đã đề nghị Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện an toàn lao động Sài Gòn xác minh. Trong Văn bản số 2007/CV ngày 20/7/2023 phản hồi Bên mời thầu, Công ty CP Kiểm định và Huấn luyện an toàn lao động Sài Gòn xác nhận: "Công ty không cấp Giấy chứng nhận kiểm định số 180110/KĐS".

Do vậy, Bên mời thầu kết luận: “Căn cứ khoản 4 Điều 30 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Như vậy, do HSDT của Nhà thầu kê khai và cung cấp tài liệu chứng minh dàn ép cọc thủy lực không trung thực nên không được thay thế thiết bị khác và HSDT bị loại”.

Phản hồi của nhà thầu:

Cho rằng kết luận nêu trên của Bên mời thầu là chưa thỏa đáng, vội vàng, ảnh hưởng đến quyền lợi và đặc biệt là uy tín của nhà thầu, Công ty CP Tư vấn xây dựng Phố Thị đã liên tiếp có đơn kiến nghị phản đối nội dung báo cáo đánh giá.

Nhà thầu cho biết, Công ty đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 02KHT/HĐNT-2023/TB ngày 10/5/2023 về việc thuê máy ép cọc lực ép tải trọng >= 150T của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khang Thịnh Đạt. Theo đó, toàn bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ lưu hành, sử dụng và đặc tính kỹ thuật của thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên cho thuê, do bên cho thuê chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và cung cấp cho Nhà thầu tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc. Như vậy, việc xác minh tính hợp pháp của những tài liệu này nằm ngoài chức năng cũng như quyền hạn của Nhà thầu.

Cũng theo Nhà thầu, trong thời gian xét thầu, nếu nhận thấy điểm bất thường, thì Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải yêu cầu Nhà thầu giải trình, làm rõ theo quy định, tuy nhiên, Nhà thầu chưa từng nhận được bất kỳ văn bản yêu cầu làm rõ nào. "Việc Bên mời thầu chỉ độc lập xác minh một chiều với đơn vị cấp giấy chứng nhận kiểm định, mà không thực hiện làm rõ, đối chiếu, không cho các bên liên quan trực tiếp bao gồm nhà thầu chúng tôi và chủ sở hữu thiết bị - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khang Thịnh Đạt có cơ hội giải trình, mà vội vàng đưa ra kết luận đánh giá không trung thực là phiến diện, không bảo đảm nguyên tắc khách quan trong đấu thầu", Công ty CP Tư vấn xây dựng Phố Thị nêu quan điểm.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia về đấu thầu, trường hợp nhận thấy HSDT của nhà thầu có điểm chưa rõ, trước tiên, chủ đầu tư, bên mời thầu phải tiến hành làm rõ với nhà thầu. Trường hợp làm rõ phát hiện có dấu hiệu gian lận thì phải tiếp tục xác minh HSDT cùng các tài liệu có liên quan và chịu trách nhiệm về việc xác minh của mình. Sau khi chủ đầu tư, bên mời thầu đã thực hiện xác minh, làm rõ được nhà thầu có mục đích, hành vi cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong HSDT, thì mới đủ căn cứ kết luận nhà thầu vi phạm, nhằm bảo đảm nguyên tắc minh bạch, khách quan trong đấu thầu.

Kết quả giải quyết:

Trước kiến nghị của Nhà thầu, Chủ đầu tư liên tiếp có văn bản phúc đáp theo hướng bảo lưu kết luận đánh giá HSDT đã công bố và khẳng định "việc đánh giá HSDT của nhà thầu là đúng quy định Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Ngày 24/10/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Hưng Việt.

Chuyên đề