Gói thầu số 04 Thi công nâng cấp, mở rộng đường liên xã Đạ R'sal - Đạ M'rông

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Đạ Rsal - Đạ M’Rông, huyện Đam Rông

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng


1.2. Các loại vật liệu: Cát, xi măng, đá dăm, thép,… sử dụng cho công trình

Nêu đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa danh không nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của các chủng loại. Đối với vật liệu cát, đá: có giấy phép khai thác còn hiệu lực.

Đạt

Nêu không đầy đủ, rõ ràng xuất xứ, tên nhà sản xuất, địa danh hay nhầm lẫn với nhà sản xuất khác của các chủng loại. Đối với vật liệu cát., đá: không có giấy phép khai thác hoặc có nhưng đã hết hiệu lực.

Không đạt

Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng

2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc.

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, phòng thí nghiệm... Có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị liên quan. Nhà thầu phải bố trí cụ thể vị trí lán trại, kho bãi tập kết vật liệu (Thể hiện vị trí bố trí lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, có giấy chứng nhận QSDĐ nếu là sở hữu của nhà thầu hoặc văn bản thỏa thuận với chủ sở hữu kèm theo giấy chứng nhận QSDĐ nếu nhà thầu đi thuê và có xác nhận của chính quyền địa phương) phù hợp với vị trí, hiện trạng công trình và phù hợp với biện pháp tổ chức mặt bằng công trình.

Đạt

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

Không đạt

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 22/02/2024, một nhà thầu có văn bản đề nghị Bên mời thầu làm rõ một số nội dung sau: HSMT yêu cầu đối với các loại vật liệu cát, đá có giấy phép khai thác còn hiệu lực tạo nên rào cản đối với các đơn vị ở địa phương khác khi tham dự thầu. Cụ thể, Nhà thầu đã liên hệ với đơn vị cung cấp khai thác cát, đá trên địa bàn, tuy nhiên đã có nhà thầu khác ký kết dẫn đến các đơn vị này không ký thêm hợp đồng nguyên tắc với đơn vị khác, tạo thế độc quyền, hạn chế các nhà thầu ở các nơi khác đến tham dự thầu. Nhà thầu cho rằng, HSMT đưa nội dung yêu cầu có giấy chứng nhận QSDĐ nếu là sở hữu của nhà thầu hoặc văn bản thỏa thuận với chủ sở hữu kèm theo giấy chứng nhận QSDĐ nếu là nhà thầu đi thuê và có xác nhận của chính quyền địa phương là điều kiện nhằm hạn chế các nhà thầu ở địa bàn khác có thể tham gia tiếp cận Gói thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 26/02/2024, Bên mời thầu đã có văn bản trả lời như sau: Việc thể hiện vị trí bố trí lán trại, kho bãi vật liệu như trong HSMT không gây bất lợi và khó khăn cho nhà thầu. Bên mời thầu đưa ra yêu cầu nhà thầu bố trí vị trí lán trại, kho bãi phù hợp với hiện trạng công trình và phù hợp với biện pháp tổ chức mặt bằng thi công công trình là hoàn toàn phù hợp. Ngoài ra, việc HSMT đưa ra yêu cầu đối với vật liệu cát, đá phải có giấy phép khai thác còn hiệu lực nhằm tránh nhà thầu sử dụng vật liệu khai thác không hợp pháp, không bảo đảm yêu cầu về chất lượng và không phù hợp với pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, tránh tình trạng sử dụng vật liệu khai thác nhập lậu.

Về bố trí mặt bằng thi công, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, Bên mời thầu cho rằng, đây là một trong những nội dung về giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, tiến độ thi công, biện pháp tổ chức mặt bằng thi công của nhà thầu và phải phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. Cụ thể, việc nhà thầu bố trí lán trại phải được xác nhận đồng ý của chính quyền địa phương đặt trên vị trí diện tích đất hợp pháp, không ảnh hưởng đến diện tích hoa màu của người dân, diện tích đất lâm nghiệp hoặc công trình hiện trạng xung quanh, không ảnh hưởng đến khu dân cư... Ngoài ra, công trình gồm nhiều hạng mục, khối lượng thi công tương đối dàn trải trên toàn tuyến; thời gian thi công chỉ trong 18 tháng. Việc đề nghị nhà thầu đề xuất phù hợp với điều kiện hiện trạng công trình, tổ chức mặt bằng thi công hợp lý, có biện pháp thi công và tiến độ thi công như trong HSMT là hoàn toàn phù hợp.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 06/3/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đam Rông đã ban hành Văn bản số 21/QĐ-BQLDA về việc hủy thầu Gói thầu số 04 Thi công nâng cấp, mở rộng đường liên xã Đạ R'sal - Đạ M'rông với lý do: Thay đổi áp dụng quy định mới về phương thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 04 từ “một giai đoạn, hai túi hồ sơ” thành “một giai đoạn, một túi hồ sơ”.

Gói thầu được phát hành HSMT lần 2, tuy nhiên một số nhà thầu tiếp tục phản ánh, bên cạnh một số yếu tố hạn chế cạnh tranh như lần mời thầu trước đó, HSMT thêm vào hàng loạt tiêu chí khó, gia tăng áp lực cho các nhà thầu tham dự.

Chuyên đề