Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy, máy phát điện

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại E-CDNT 16.2 thuộc Chương II của HSMT, yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Có yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản huỷ thầu Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy, máy phát điện ngày 9/5/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, ngày 10/5/2024 Công ty TNHH Hoàng Phúc kiến nghị Chủ đầu tư và đề nghị làm rõ lý do HSDT của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT mặc dù 2 bên đã ký Biên bản thương thảo hợp đồng.

Trong văn bản kiến nghị Chủ đầu tư, Bên mời thầu ngày 22/5/2024, Nhà thầu tiếp tục khiếu nại và không chấp nhận lý do huỷ thầu.

Nhà thầu cho biết đã nộp Bảng xác nhận thông số kỹ thuật của hãng AGG (bản gốc) cho Bên mời thầu, đúng thời gian yêu cầu làm việc như ghi trong Biên bản thương thảo hợp đồng. Tuy nhiên, Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu phải cung cấp Hợp pháp hoá Lãnh sự bảng xác nhận thông số kỹ thuật của hãng AGG ký ngày 1/3/2024, vì bảng này được ký lại ngày 14/3/2024 để Nhà thầu bổ sung làm rõ hồ sơ nộp ngày 14/3/2024. Như vậy, Nhà thầu cho biết, việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng yêu cầu bảng cũ này thì đã làm khó cho Nhà thầu.

Nhà thầu cho biết thêm, ngày 19/4/2024 Nhà thầu có Văn bản số 83-24/CV-HP về việc cung cấp bản gốc hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự. Tại Văn bản này, Nhà thầu đã cung cấp đầy đủ các bản gốc và bản dịch thuật theo yêu cầu của Bên mời thầu (có phiếu giao - nhận hồ sơ kèm theo).

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Trong văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu ngày 18/5/2024, Bên mời thầu cho biết, qua 3 lần đối chiếu tài liệu để thương thảo hợp đồng kéo dài từ ngày 27/3 đến ngày 15/4/2024, Nhà thầu chỉ cung cấp bản scan in màu, không có bản gốc Giấy xác nhận thông số kỹ thuật của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) ghi ngày 1/3/2024 và cũng không cung cấp bản gốc Giấy phép bán hàng của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) phát hành ngày 29/2/2024 theo như HSDT đã nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nên Bên mời thầu không có cơ sở xác minh tính hợp pháp của tài liệu này.

Cụ thể, tại buổi đối chiếu và thương thảo hợp đồng ngày 27/3/2024, Bên mời thầu cho biết, Công ty TNHH Hoàng Phúc không có bản gốc giấy xác nhận thông số kỹ thuật của Máy phát điện - AS770E5 - Trung Quốc do Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) ban hành (bản kèm theo HSDT ghi ngày 1/3/2024). Công ty TNHH Hoàng Phúc cam kết sẽ cung cấp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự đối với bản gốc Giấy xác nhận thông số kỹ thuật (bản kèm theo HSDT) do Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) phát hành ngày 1/3/2024, chậm nhất ngày 12/4/2024.

Tuy nhiên, tại buổi đối chiếu tài liệu ngày 8/4/2024, Bên mời thầu cho biết, Công ty TNHH Hoàng Phúc vẫn không cung cấp được bản gốc Giấy xác nhận thông số kỹ thuật của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) (bản kèm theo HSDT ghi ngày 1/3/2024). Mặc dù trước đó Nhà thầu khẳng định đã làm xong hợp pháp hoá lãnh sự đối với loại Giấy xác nhận này.

Tại buổi đối chiếu tài liệu ngày 15/4/2024, Bên mời thầu cho biết, Công ty TNHH Hoàng Phúc xuất trình bản gốc chứng nhận dịch thuật của Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm ký ngày 11/4/2024 đối với hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự Giấy xác nhận thông số kỹ thuật của hãng AGG (bản kèm theo HSDT) do Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) phát hành ngày 1/3/2024 và Giấy phép bán hàng của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) ký ngày 29/2/2024, nhưng không cung cấp 02 hồ sơ này cho Bên mời thầu. Trong khi, tại văn bản ngày 12/4/2024, Nhà thầu tiếp tục khẳng định “Bản scan xác nhận thông số kỹ thuật của Công ty AGG (TQ) ký ngày 1/3/2024 và đã Hợp pháp hóa Lãnh sự ký ngày 10/4/2024. Bản gốc đang gửi hỏa tốc về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Bên mời thầu cho rằng, mặc dù Công ty TNHH Hoàng Phúc khẳng định là bản gốc đang gửi hỏa tốc từ nước ngoài về Việt Nam nhưng Nhà thầu đã có bản gốc dịch công chứng các tài liệu nêu trên có chữ ký của người dịch và chữ ký, đóng dấu của công chứng viên là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Công chứng năm 2014, cụ thể: “Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện.”

Để làm rõ vấn đề công chứng và dịch thuật, ngày 17/4/2024, Bên mời thầu có văn bản gửi Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến công chứng bản dịch các tài liệu (Giấy xác nhận thông số kỹ thuật do Công ty AGG (Trung Quốc) ký ngày 1/3/2024 và Giấy phép bán hàng do Công ty AGG (Trung Quốc) ký ngày 29/2/2024).

Đến ngày 13/5/2024, Bên mời thầu nhận được văn bản trả lời của Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm. Theo đó, Văn phòng này xác nhận có đăng ký danh sách cộng tác viên dịch thuật với Sở Tư pháp TP. Hà Nội. Qua rà soát không có cộng tác viên dịch thuật nào tên là Đỗ Công Khanh, rà soát sổ sách và hồ sơ lưu trữ bản dịch của Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm thì hồ sơ này không do Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm cấp số nên không có trong sổ sách và hồ sơ lưu trữ tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm.

Với văn bản trả lời trên, Bên mời thầu cho rằng, Nhà thầu có dấu hiệu gian lận hồ sơ, tài liệu trong hoạt động đấu thầu (theo Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023) và cho biết sẽ tiếp tục làm rõ để xác định hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu của Nhà thầu.

Qua quá trình đối chiếu tài liệu để thương thảo hợp đồng như nêu trên, Bên mời thầu cho biết, Nhà thầu đã không cung cấp được bản gốc Giấy xác nhận thông số kỹ thuật của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) phát hành ngày 1/3/2024 và Giấy phép bán hàng của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng AGG (FUZHOU) ký ngày 29/2/2024.

Bên mời thầu cho biết, căn cứ nội dung Biên bản thương thảo hợp đồng, trường hợp quá thời hạn theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu không cung cấp các hồ sơ nêu tại Mục 1, Phần III, thì xem như việc thương thảo hợp đồng đối với Gói thầu này không thành công.

Liên quan đến văn bản kiến nghị ngày 22/5/2024 của Nhà thầu, Bên mời thầu chưa có văn bản trả lời.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Kết quả huỷ thầu được giữ nguyên theo Văn bản số 145/QĐ-BHTPĐT ngày 19/5/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

Chuyên đề