Gói thầu gần 63 tỷ đồng, qua đấu thầu giảm giá 41%

(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Trà Vinh (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-PW-1.15: "Xây dựng Công viên thanh niên thành phố Trà Vinh" (Gói thầu TV-PW-1.15).
Gói thầu gần 63 tỷ đồng, qua đấu thầu giảm giá 41%

Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Trà Vinh. Theo Bên mời thầu, có 7 nhà thầu tham dự Gói thầu với tính cạnh tranh cao nên đã tiết kiệm được 1 khoản chi phí rất lớn cho Chủ đầu tư (UBND thành phố Trà Vinh).

Gói thầu TV-PW-1.15 được đấu thầu rộng rãi trong nước, tuân thủ quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới. Gói thầu TV-PW-1.15 có giá được phê duyệt là 62,85 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí tư vấn xây dựng, chi phí khác và dự phòng phí.

Theo đó, tiêu chí chính về kinh nghiệm thi công được HSMT quy định là tham gia vào ít nhất hai hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 5 năm qua và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của nhà thầu lớn hơn 50 tỷ đồng.

Tiêu chí chính về năng lực tài chính được HSMT quy định là nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận trong 3 năm trở lại đây để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của nhà thầu là lành mạnh...

Trong quá trình phát hành HSMT đã có 12 nhà thầu đăng ký mua HSMT và có 7 nhà thầu nộp HSDT. Các nhà thầu nộp HSDT là: Liên danh Công ty CP Hải Đăng và Công ty TNHH Xây dựng Hồng Lực; Công ty CP Xây dựng hạ tầng Nam Định; Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngọc Bảo; Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình và Công ty TNHH Đức Tâm Hiệp; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh và Công ty TNHH Phước An; Công ty CP Xây dựng số 5.

Qua quá trình đánh giá, 7 HSDT đều đáp ứng bước đánh giá sơ bộ, sau khi đánh giá chi tiết thì nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngọc Bảo có giá đánh giá thấp nhất và đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của HSMT, do đó được kiến nghị trao hợp đồng. Giá trúng thầu của nhà thầu này là 35,95 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giảm giá là 41%. Trong khi đó, nhà thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình và Công ty TNHH Đức Tâm Hiệp có giá dự thầu cao nhất cũng chỉ là 44,679 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá là 28,9%.

“Qua đánh giá trên HSDT thì nhà thầu đủ điều kiện để thi công gói thầu nêu trên. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Ban QLDA và Tư vấn giám sát - quản lý hợp đồng sẽ phối hợp để tổ chức quản lý và giám sát nhà thầu thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng” – Bên mời thầu khẳng định với Báo Đấu thầu.

Trần Tuyết