Kiến nghị Tại Gói thầu Xây cầu Long Vân 2: Sở KH&ĐT Bình Định nói gì?

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT báo cáo quá trình giải quyết kiến nghị kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) Gói thầu số 1 Xây dựng cầu Long Vân 2 của nhà thầu liên danh Công ty CP Đại Thiên Trường - Công ty TNHH An Nguyên.
HSMT yêu cầu cự ly vận chuyển bê tông nhựa, bê tông xi măng từ trạm trộn đến điểm giữa gói thầu không quá 40 km. Ảnh: Công Thu
HSMT yêu cầu cự ly vận chuyển bê tông nhựa, bê tông xi măng từ trạm trộn đến điểm giữa gói thầu không quá 40 km. Ảnh: Công Thu

Không giải quyết kiến nghị vì nhà thầu không nộp phí

Sở KH&ĐT Bình Định cho biết, ngày 15/11/2017, Ban Quản lý dự án giao thông Bình Định (chủ đầu tư) thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu số 1 Xây dựng cầu Long Vân 2 thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT639B (đường Tây tỉnh), đoạn Km113 - Km145. Ngày 16/11/2017, Liên danh nhà thầu trên có văn bản đề nghị Chủ đầu tư làm rõ kết quả đánh giá HSĐXKT. Và như Báo Đấu thầu đã phản ánh ở nhiều số báo trước, mặc dù Chủ đầu tư đã trả lời kiến nghị nhưng Nhà thầu không đồng ý và cho rằng, Chủ đầu tư cố tình hạn chế và loại bỏ nhà thầu, không tạo được sự cạnh tranh, công bằng trong đấu thầu.

Ngày 21/11/2017, Nhà thầu lại tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Bình Định và Sở KH&ĐT Bình Định nhưng đơn kiến nghị này của Nhà thầu không được Sở xem xét, giải quyết. Sở KH&ĐT Bình Định cho biết, theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 119 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (NĐ63): “Chủ tịch Hội đồng tư vấn ra quyết định thành lập Hội đồng trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu”. Trong trường hợp này, Sở KH&ĐT đã chờ đến 6 ngày làm việc (đến ngày 30/11/2017) – quá thời gian quy định nhưng Nhà thầu vẫn không nộp chi phí giải quyết kiến nghị cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn theo quy định tại Khoản 5 Điều 118 NĐ63. Vì vậy, ngày 1/12/2017, Sở KH&ĐT Bình Định đã có văn bản thông báo về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị của Nhà thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 120 NĐ63.

Về ý kiến của Nhà thầu tại văn bản gửi Sở KH&ĐT Bình Định ngày 4/12/2017 rằng Nhà thầu không nhận được quyết định thành lập Hội đồng tư vấn, thành lập Bộ phận thường trực Hội đồng tư vấn để giải quyết vụ việc của Nhà thầu nên không biết sẽ nộp chi phí giải quyết kiến nghị là bao nhiêu, nộp cho ai và nộp ở đâu, Sở KH&ĐT Bình Định cho rằng, điều này chứng tỏ Nhà thầu không cập nhật đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về công tác đấu thầu hiện hành.

Sở KH&ĐT Bình Định cũng cho rằng, không có quy định nào khi thành lập Hội đồng tư vấn, người quyết định thành lập Hội đồng tư vấn phải gửi quyết định thành lập cho nhà thầu có kiến nghị. 

Hồ sơ mời thầu hạn chế nhà thầu?

Không đồng ý với ý kiến trả lời kiến nghị của Chủ đầu tư, Nhà thầu cho rằng, Chủ đầu tư đã cố tình hiểu sai để loại Nhà thầu, mặc dù Nhà thầu đã chỉ ra các tài liệu đính kèm trong hồ sơ dự thầu (HSDT) là đáp ứng các điều kiện của hồ sơ mời thầu (HSMT) và các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo ý kiến của Sở KH&ĐT Bình Định, HSDT của Nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của HSMT về việc “mỏ vật liệu phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép theo quy định”. Mặc dù Nhà thầu đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Thành Long về việc cung cấp vật liệu phục vụ thi công gói thầu, kèm theo hợp đồng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện một trong các ngành nghề kinh doanh là buôn bán vật liệu. Tuy nhiên, theo xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, tính đến thời điểm ngày 7/11/2017, Công ty TNHH Thành Long chưa được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép khai thác mỏ đất, cát trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về yêu cầu của HSMT là bê tông nhựa, bê tông xi măng có trạm trộn hoặc sở hữu của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu và cự ly vận chuyển bê tông nhựa, bê tông xi măng từ trạm trộn đến điểm giữa gói thầu không quá 40 km thì theo Sở KH&ĐT Bình Đình, đây là yêu cầu phù hợp nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng của bê tông nhựa, bê tông xi măng đưa vào công trình. Hơn nữa, nếu Nhà thầu cho rằng đây là yêu cầu đặt ra để hạn chế sự tham gia dự thầu của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng thì khi nhận HSMT và trong quá trình lập HSDT, Nhà thầu phải có văn bản kiến nghị với Bên mời thầu làm rõ hoặc sửa đổi HSMT, nhưng Nhà thầu không có ý kiến gì, điều này theo Sở KH&ĐT Bình Định là Nhà thầu đã chấp nhận yêu cầu trên của HSMT nhưng HSDT không đáp ứng được yêu cầu này.

Khánh Ngọc

Tin liên quan