(BĐT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 03/20/5NQ-HĐTP về án lệ.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội thảo.
Ảnh Trần Nam

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội thảo. Ảnh Trần Nam

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (Dự án EU JULE) do Liên minh châu Âu tài trợ. Hội thảo nhằm giúp Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển án lệ, góp phần bổ khuyết cho hệ thống pháp luật, tạo tính ổn định, minh bạch trong các phán quyết của Tòa án.
Tính đến nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 26 án lệ, trên cơ sở Nghị quyết số 03/2015/NQ-HDTP. Tuy nhiên, theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, sau hơn 3 năm thi hành, việc áp dụng Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Nghị quyết cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập.
Hiện chưa có quy trình thông qua án lệ theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với những quyết định giám đốc thẩm mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thống nhất lựa chọn phát triển thành án lệ tại phiên tòa giám đốc thẩm. Quy trình “hủy bỏ, thay thế án lệ” cũng chưa thực sự phù hợp...