(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 324/BKHĐT-PC hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư 2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở KH&ĐT các địa phương, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung 17 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư, 16 mẫu áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung 17 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư, 16 mẫu áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, trên cơ sở kiến nghị của một số địa phương, Bộ KH&ĐT hướng dẫn bổ sung 33 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư. Trong đó có 17 mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư gồm: văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất); 3 mẫu đề xuất dự án đầu tư; văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; 3 văn bản đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư; văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư...

Tại Văn bản số 324/BKHĐT-PC ngày 20/1/2021, Bộ KH&ĐT cũng hướng dẫn bổ sung 16 mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư như: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư…