Đấu giá Lô xe mô tô công viên giải trí tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đấu giá Lô xe mô tô công viên giải trí bao gồm: 52 xe mô tô bán lẻ và 05 xe mô hình đăng ký, thực hiện giao diện điều khiển. Giá khởi điểm: 42.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem 02 tài sản : Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 21/12/2017, tại số 14A / 7, ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (liên in Chi nhánh Quản trị khu vực tỉnh Vĩnh Long trong thời gian làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Vĩnh Long.

Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng / 01 hồ sơ; Tiền: 8.000.000 đồng / 01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/12/2017, tại Hội Ngành tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình giá đấu, phương pháp giá đấu:

- Hình giá đấu: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Chi cục Quản lý trường học tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: số 11, đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3836960./.