Đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản: Lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số: 344/QĐ-TTTVPT ngày 12/3/2018 và Quyết định số: 367/QĐ-TTTVPT ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu, đưa ra đấu giá sungcông quỹ nhà nước; gồm:

+ Lô tôm sú lột PD (lô 1): Tôm sú lột PD (16-20 con/453g): 41kg; Tôm sú lột PD (21-25 con/453g): 101,5kg; Tôm sú lột PD (26-30 con/453g): 35,5kg. Giá khởi điểm: 31.040.000 đồng.

+ Lô tôm thẻ lột PD (lô 2): Tôm thẻ lột PD (51-60 con/453g): 42,2kg; Tôm thẻ lột PD (61-70 con/453g): 87,1kg; Tôm thẻ lột PD (71-90 con/453g): 380,2kg; Tôm thẻ lột PD (91-120 con/453g): 783,8kg. Giá khởi điểm: 123.716.500 đồng.

Các lô tôm được gửi lưu giữ tại Công ty CBTS&XNK Trang Khanh địa chỉ: Số 2/14, Hẻm 1, Tỉnh lộ 38, Phường 5, Tp.Bạc Liêu.

  - Giá khởi điểm (tổng cộng cả 2 lô): 154.756.500 đồng (Một trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi sáu ngàn, năm trăm đồng).

  - Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng, nộp vào ngày 22,25,26 tháng 6 năm 2018. 

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21,22/6/2018 Tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: Số 2/14, Hẻm 1, Tỉnh lộ 38, Phường 5, Tp.Bạc Liêu.

- Thời gian, địa điểm, bán hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản (trừ trường hợp quy định tại K4, Đ38, Luật Đấu giá tài sản) được đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 11/6/2018 đến 8 giờ ngày 25/6/2018.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá): 8 giờ ngày 27/6/2018 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu và ghi giá muốn mua vào phiếu (trả giá một lần) rồi bỏ vào thùng phiếu sẽ được niêm phong, mở phiếu công bố người trúng đấu giá (người có giá trả cao nhất) vào ngày tổ chức đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.