Đấu giá lô cao su thanh lý tại Bình Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo bán đấu giá 01 lô Cao su thanh lý của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

Tài sản đấu giá: 304,55 ha cây Cao su thanh lý (107.715 cây).

Giá khởi điểm: 87.733.843.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi ba ngàn đồng). Giá trên là giá bán trọn cả lô, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT. Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp mặt bằng (kể cả hố bom, gò mối), dọn dẹp để bàn giao lại mặt bằng sạch cho người có tài sản.

Thời gian mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 29/6/2018.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút, ngày 29/6/2018. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm ˜17.545.000.000 đồng.

Thời điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 03/7/2018.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3859653.