Đấu giá cho thuê Khách sạn Vietsovpetro tại Đà Lạt

(BĐT) - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro thông báo đấu giá tài sản như sau:

Tên bên mời đấu giá: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.

Tên gói thấu: Đấu giá cho thuê Khách sạn Vietsovpetro tại Đà Lạt để kinh doanh (Đơn hàng số DV-01/18-TTDV).

Hình thức đấu giá: Rộng rãi trong nước.

Phương thức đấu giá: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian bán Hồ sơ mời đấu giá (HSMĐG): Từ 09 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (Trong giờ làm việc).

Địa điểm bán HSMĐG: Phòng Thương mại Vietsovpetro, Lầu 12 – Toà nhà BMĐH, 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu (ĐT: 84-25-3839871- Ext.2367)

Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000 đồng/ bộ.

Nhà thầu có thể trực tiếp đến địa điểm bán HSMĐG trên để mua HSMĐG bằng tiền mặt hoặc có thể mua HSMĐG bằng hình thức chuyển khoản cho Vietsovpetro vào TK số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu. Để nhận trực tiếp HSMĐG hoặc Vietsovpetro gửi theo địa chỉ yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình Ủy nhiệm thư ghi rõ “Trả tiền mua HSMĐG gói thầu số DV-01/18-TTDV” cho Vietsovpetro.

Địa chỉ nộp Hồ sơ đấu giá (HSĐG): Văn phòng Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Thời điểm nộp Hồ sơ đấu giá: 09 giờ 00, ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Bảo đảm tham gia đấu giá: 84.000.000 đồng bằng thư bảo đảm của Ngân hàng.

HSĐG sẽ được mở công khai : Vào 09 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 6 năm 2018 tại Văn phòng Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐG tới tham dự Lễ mở HSĐG vào thời gian và địa điểm nêu trên.