Ngày 15/8: Có 5/403 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 403 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/8/2016. 
Ngày 15/8: Có 5/403 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 15/8: Có 5/403 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 398. phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/8/2016; Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) thông báo mời thầu gói thầu tư vấn dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/08/2016 đến ngày 30/8/2016 là chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý dự án công trình thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/8/2016 đến ngày 25/8/2016; Văn phòng HĐND - UBND thành phố Hà Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/8/2016 đến 08 giờ 30 ngày 25/8/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.   

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan