Ngày 14/12: Có 5/366 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 366 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/12/2017. 
Ngày 14/12: Có 5/366 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 14/12: Có 5/366 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 361 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/12/2017; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ĐăkGlei (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/12/2017 đến 20/12/2017, trong khi đóng thầu ngày 22/12/2017; Sở Y tế Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/12/2017 đến 15 giờ ngày 26/12/2017; Ban an toàn giao thông tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/12/2017 đến ngày 26/12/2017. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Trường Tiểu học Bông Sao (TP. Hồ Chí Minh) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan