Ngày 06/4: Có 5/296 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 296 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/3/2016. 
Ngày 06/4: Có 5/296 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 06/4: Có 5/296 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 291 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, UBND thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công (tỉnh Tiền Giang), Bệnh viện quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đoan Hùng (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đều dự kiến phát hành HSMT/HSYC từ ngày 11/4/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban QLDA 5 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan