(BĐT) - Ngày 13/9, Công ty CP Cảng Xanh VIP (mã chứng khoán: VGR) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 25/9.

Với 63,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 63,25 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 400 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 89,8 tỷ đồng, tăng 15,25%.

Công ty cho biết, nửa đầu năm 2021, lượng hàng hóa về cảng tăng cao do phần nào phục hồi đi lại từ đại dịch Covid-19, sản lượng tăng dẫn tới doanh thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, do Công ty đã trả hết nợ ngân hàng nên chi phí lãi vay giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận tăng.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản VGR đạt 1.089,6 tỷ đồng, giảm 2,7% so với hồi đầu năm.