(BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, mã chứng khoán: TTA) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Với 135 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 10,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 30/7/2021 và nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế.

Trước đó, trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Trường Thành Group thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8% và kế hoạch cổ tức năm 2021 tiếp tục duy trì 8%.

Trong quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 156,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 76,3% và 95% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 150 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 37% và 16,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 20,7% kế hoạch lợi nhuận năm.