• TTA chốt cổ tức tỷ lệ 8%

    18/07/2021 20:53

    (BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, mã chứng khoán: TTA) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.
  • Quý III/2020, Trường Thành Group báo lãi tăng 73,8%

    20/10/2020 13:53

    (BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, mã chứng khoán: TTA) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu là 145,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 61,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 95,2% và 73,8% so với cùng kỳ năm 2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư