Phát triển EVN thành tập đoàn kinh tế mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 345/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Tổng nhu cầu vốn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 là 479.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Tổng nhu cầu vốn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 là 479.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển EVN thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao. Góp phần chính trong nhiệm vụ bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân với giá điện hợp lý, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Tập đoàn.

Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra cho EVN là chỉ đạo công tác vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo an ninh cung cấp điện...

Cụ thể, EVN bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 7%/năm (trong đó tăng trưởng điện thương phẩm các năm 2022 - 2025 khoảng 7,82%/năm). Chuẩn bị phương án để có thể đáp ứng đủ nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao hơn.

Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển nguồn điện, khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp. Đầu tư các công trình lưới điện 500 - 220 kV được giao trong Quy hoạch điện VIII… Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn Tập đoàn giai đoạn này là 479.000 tỷ đồng.

Chuyên đề