(BĐT) - Ngày 7/5/2020 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: “LTG”) đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty CP Công nghệ Citek (CITEK) triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA.
Triển khai ERP là một trong những dự án quan trọng nhất trong mục tiêu chuyển đổi số và hoàn thiện chương trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn Lộc Trời.

Triển khai ERP là một trong những dự án quan trọng nhất trong mục tiêu chuyển đổi số và hoàn thiện chương trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn Lộc Trời.

Theo đó, hệ thống này sẽ được CITEK tư vấn triển khai trong 10 tháng và đưa vào vận hành chính thức giai đoạn 1 với phạm vi kế hoạch chuỗi cung ứng (S&OP), mua hàng, bán hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kế toán tài chính và kế toán quản trị từ ngày 1/1/2021 tại tập đoàn và ngành vật tư nông nghiệp, tiến tới triển khai giai đoạn 2 với phạm vi quản lý bảo trì, quản trị ngân sách, báo cáo quản trị thông minh và hợp nhất báo cáo tài chính trong toàn bộ tập đoàn và các công ty liên doanh, liên kết.

Triển khai ERP là một trong những dự án quan trọng nhất trong mục tiêu chuyển đổi số và hoàn thiện chương trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn Lộc Trời. Những hoạt động tái cầu trúc đã thực hiện như phân quyền quản trị, hoàn thiện quy trình, xây dựng KPI cá nhân thống nhất với chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho đến năm 2024….vv cần được vận hành trên một nền tảng quản trị chặt chẽ và hiệu quả như ERP.

Việc triển khai ERP sẽ giúp Lộc Trời thiết lập hệ thống quản trị thống nhất cho toàn tập đoàn, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực lập kế hoạch và theo dõi tự động toàn bộ hoạt động kinh doanh từ mua sắm, kho, sản xuất, chất lượng, bảo trì, bán hàng đến kế toán, tài chính và đảm bảo báo cáo và lưu trữ thông tin minh bạch, đầy đủ trong tất cả các khâu.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời, cho biết, SAP S/4HANA là một hệ thống phức tạp và chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Lộc Trời quan tâm rất nhiều đến vấn đề quản trị sự thay đổi. Những cải thiện này được kỳ vọng giúp Ban điều hành tập đoàn chủ động ra quyết định kịp thời và chính xác, giúp Lộc Trời nâng cao năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế, tăng vị thế của Lộc Trời trong thị trường dịch vụ nông nghiệp Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.