SCIC thoái vốn khỏi Dịch vụ Công cộng Bình Dương

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa ra thông báo bán đấu giá toàn bộ 1,78 triệu CP Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương với mức giá khởi điểm 23.500 đồng/CP. Thời gian tổ chức đấu giá vào 19/10/2016.

Được biết, Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương có vốn điều lệ 59,4 tỷ đồng, trong đó SCIC nắm giữ 30%. Toàn bộ số lượng CP nói trên được SCIC chào bán theo lô. Có nghĩa là tổ chức, cá nhân muốn tham gia phải có ít nhất gần 42 tỷ đồng - cũng là số tiền tối thiểu mà SCIC có thể thu về nếu thoái vốn thành công.

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh doanh thương mại luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Năm 2015, Công ty đạt 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế­, tăng 5,2 tỷ đồng so với năm 2014. Thu nhập bình quân trên mỗi CP năm 2015 đạt 3.325 đồng.             

Đan Nguyên