Cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi hút khách

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, số lượng cổ phần của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán là VLC) được nhà đầu tư đăng ký mua đến thời điểm này đã tăng hơn gấp đôi so với số lượng chào bán.

Cụ thể, với mức giá khởi điểm là 14.200 đồng/cổ phần, số lượng cổ phần chào bán đấu giá của VLC là khoảng 23,719 triệu cổ phần, trong khi lượng đặt mua lên tới 57,553 triệu cổ phần.

Tổng công ty Chăn nuôi là doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có vốn điều lệ 631,01 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; sản xuất thức ăn gia súc, tư vấn đầu tư phát triển chăn nuôi… Tổng công ty Chăn nuôi có 2 công ty con, 12 công ty liên kết.

Theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Chăn nuôi năm 2015, mặc dù doanh thu năm 2015 thấp hơn năm 2014, đạt 2.762 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2015 lại tăng 16,59% so với năm 2014, đạt 188,657 tỷ đồng. Tổng tài sản là hơn 1.453 tỷ đồng.

Về nợ xấu, tính đến ngày 31/12/2015, Tổng công ty Chăn nuôi có một khoản nợ xấu trị giá 6,196 tỷ đồng, trong đó 1,947 tỷ đồng là có thể thu hồi. Đối với khoản nợ 2,984 tỷ đồng của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long, Tổng công ty Chăn nuôi cho biết, Chi nhánh của Tổng công ty đang tiếp tục đôn đốc tiến hành thu hồi công nợ và sẽ có biện pháp thu hồi khoản công nợ này.

Thanh Tú

Tin liên quan