(BĐT) - Ngày 15/8 tới, Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã chứng khoán: SVC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/8/2019.

Với gần 25 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi 37,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 vừa qua, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu 18.193 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 241 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2019, Công ty đạt 8.577 tỷ đồng doanh thu và 115,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành lần lượt 47% kế hoạch doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.