(BĐT) - Công ty CP GTNFoods (mã chứng khoán: GTN) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 790,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,6% và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.412,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,2% và giảm 1% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần làn 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 35,9% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản GTN tăng 8,9% so với đầu năm lên 4.558,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.601,4 tỷ đồng, chiếm 57,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 901,6 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản.