Quảng Bình đấu giá đất thương mại, dịch vụ, giá khởi điểm 37,9 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ tài sản gắn liền với thửa đất số 52, tờ bản đồ số 7, tổ dân phố 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Người có tài sản đấu giá là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, tài sản đấu giá có diện tích 2.419,1m2 đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đến ngày 30/10/2053. Tài sản đấu giá có nguồn gốc sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Giá khởi điểm đấu giá là 37,905 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

Đối tượng tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 20/9 đến ngày 2/10/2023. Thời gian công bố giá đã trả vào ngày 4/10/2023.

Chuyên đề