(BĐT) - Ngày 8/6 tới, Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (mã chứng khoán: PIA) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 30/6.

Như vậy, với 3,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 7,8 tỷ trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2020, Công ty ghi nhận mức tăng trưởng âm so với năm trước, song doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt kế hoạch của ĐHĐCĐ 2020. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 115,7 tỷ đồng, giảm 20,8% so với năm trước, nhưng vượt kế hoạch 7%; lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 tỷ đồng, bằng 25,8% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng vượt 4% so với kế hoạch năm.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 123 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 10,8%; chi trả cổ tức tỷ lệ 10%.

Kết thúc quý I/2021, tổng doanh thu doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 10,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 836,5 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 35 triệu đồng.