(BĐT) - Ngày 24/8 tới, Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (sàn HNX, mã PIA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 34,6%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 25/9.

Như vậy, với 3,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền 13,5 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 50,3% vốn.

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 145 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận sau thuế thu về 16,8 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2018.

Sang năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 108 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 29% về còn 15,2 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức giảm còn 10% bằng tiền mặt.