PIA

  • PIA chia cổ tức gần 35% bằng tiền

    17/08/2020 15:30

    (BĐT) - Ngày 24/8 tới, Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (sàn HNX, mã PIA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 34,6%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 25/9.

chuyên đề

Kết nối đầu tư