(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 297 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 04/3/2020. 
Ngày 4/3: 1/297 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 4/3: 1/297 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 296 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu Thuê xe ô tô phục vụ công tác chuẩn hóa chứng nhận (Số thông báo: 20200303490 - 00, thời điểm đăng tải: 04/03/2020 15:31), dự kiến phát hành HSYC từ 15 giờ 31 ngày 04/03/2020 đến 16 giờ 00 ngày 10/03/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.