(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 192 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 04/02/2020. 
Ngày 4/2: 1/192 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 4/2: 1/192 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 191 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH cho Gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (số thông báo là: 20200201881 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.