(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 03/4/2019. 
Ngày 3/4: 4/379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 3/4: 4/379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 375 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Trung tâm Tài nguyên thực vật (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn các gói thầu mua sắm hàng hóa (số TBMT lần lượt là 20190409691-01; 20190409792-00; 20190408977-00) dự kiến phát hành YCBG từ ngày 03/4/2018 đến ngày 04/4/2018. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên dự kiến phát hành YCBG từ 09 giờ 26 ngày 03/04/2019 đến 08 giờ 00 ngày 05/04/2019 (số TBMT là: 20190408050 - 00). Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.