(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 357 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 28/02/2019. 
Ngày 28/02: Có 2/357 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 28/02: Có 2/357 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 355 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị yêu cầu báo giá (YCBG) chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 (TP. Hà Nội) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20190234247-00) dự kiến phát hành YCBG từ 09 giờ 13 phút ngày 28/02/2019 đến 09 giờ ngày 01/3/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên bản YCBG được phát hành.

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSYC: Công ty TNHH Hoàng Gia Minh L.A (tỉnh Long An) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20190234193-01) không nêu địa chỉ phát hành HSYC của Chủ đầu tư. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.