(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 248 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 27/12/2018. 
Ngày 27/12: Có 5/248 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 27/12: Có 5/248 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 243 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đăng tải 02 TBMCH gói thầu dịch vụ phi tư vấn (số thông báo là: 20181249098-00 và 20181249066-00), dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/12/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị yêu cầu báo giá (YCBG) chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Thanh tra tỉnh Hà Giang đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20181254033-00), dự kiến phát hành YCBG từ 17 giờ 19 phút ngày 26/12/2018 đến 14 giờ ngày 31/12/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên bản YCBG được phát hành.

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH MTV 91 (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (số thông báo là: 20181255530-00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số thông báo là: 20181256124-00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.