(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 403 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 26/12/2019. 
Ngày 26/12: 1/403 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 26/12: 1/403 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 402 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đăng tải TBMT Gói thầu xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu chung của tỉnh ủy, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu văn bản lưu trữ cho các cơ quan, các tổ chức đảng các tổ chức chính trị xã hội (Số thông báo: 20191270741 - 00) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.