(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 331 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 19/02/2019.
Ngày 19/02: Có 3/331 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/02: Có 3/331 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 328 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 (TP. Hà Nội) đăng tải TBMCH gói thầu dịch vụ phi tư vấn (số thông báo là: 20190213704 - 00) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/02/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190215338 - 00), nêu nhãn hiệu hàng hóa “02 Ipad, 02 Macbookpro15, 10 máy tính xách tay core i5”. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp không thể mô tả được hàng hóa cần mua theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì mới được phép nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam đăng tải TBMT gói thầu hỗn hợp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20190216203 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.