(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 420 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 18/03/2020. 
Ngày 18/3: 2/420 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/3: 2/420 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 418 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Giá bán 01 bộ HSMST sai quy định: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đăng tải thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư có sử dụng đất (Số thông báo là: 20200343416 - 00, thời điểm đăng tải: 18/03/2020 16:31), nêu giá bán 01 bộ HSMST 10.000.000 (mười triệu) đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, đối với đấu thầu trong nước mức giá bán một bộ hồ sơ mời sơ tuyển không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trường Đại học phòng cháy chữa cháy (TP. Hà Nội), đăng tải thông báo mời chào hàng (Số thông báo là: 20200334829 - 00, thời điểm đăng tải: 17/03/2020 17:14), dự kiến phát hành HSYC từ 17 giờ 14 ngày 17/03/2020 đến 14 giờ 00 ngày 23/03/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.