(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 450 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 18/12/2019. 
Ngày 18/12: 3/450 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/12: 3/450 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 447 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Xét nghiệm nước thành phẩm 99 chỉ tiêu để tham gia cùng Sở Y tế xây dựng quy chuẩn địa phương theo Thông tư 41/2018 TT-BYT (Số thông báo là: 20191244831 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 15 giờ 43 ngày 18/12/2019 đến 15 giờ 00 ngày 24/12/2019; Gói thầu số 2: Xét nghiệm nước thành phẩm theo quy chuẩn Bộ Y tế (năm 2020) (Số thông báo là: 20191246038 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 15 giờ 50 ngày 18/12/2019 đến 15 giờ 00 ngày 24/12/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu 

Áp dụng sai loại gói thầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu Xây lắp hạng mục cây xanh cảnh quan (nội dung chính của gói thầu gồm cung cấp và trồng cây xanh cảnh quan) (Số thông báo là: 20191249218 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.