(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 570 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 18/3/2019. 
Ngày 18/03: Có 1/570 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/03: Có 1/570 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 569 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm (số thông báo là: 20190327646 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/03/2019 08:03) phát hành HSYC từ ngày 18/3/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.