(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 702 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 15 đến ngày 18/11/2019. 
Ngày 16-18/11: 2/702 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 16-18/11: 2/702 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 700 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Ban Quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp (số thông báo là: 20191148383 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu sai quy địnhCông ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp (số thông báo là: 20191148873 - 00), nêu địa điểm phát hành HSMT tại công ty. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có)

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.