(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 438 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) các ngày 15, 16, 17/12/2018.
Ngày 15-17/12: Có 3/438 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15-17/12: Có 3/438 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 435 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đăng tải TBMT gói thầu quy mô nhỏ (số thông báo là: 20181234385 - 00) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Công ty TNHH Tư vấn thương mại và dịch vụ Đại Kim và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn (số thông báo lần lượt là 20181234523 – 00 và 20181235860 - 00) dự kiến phát hành YCBG đều từ ngày 17/12/2018 đến ngày 18/12/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.