(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 12/9/2019.
Ngày 12/9: 1/414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 12/9: 1/414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 413 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Một thành viên 35 (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng (Số thông báo là: 20190925427 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.