(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 789 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 06 đến ngày 09/12/2019. 
Ngày 07-09/12: 2/787 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 07-09/12: 2/787 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 787 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP đăng tải TBMCH gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (số TBMT là: 20191222386 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu sai quy định: Công ty TNHH Xây dựng 412 (tỉnh Lâm Đồng) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20191220423 - 00) nêu địa điểm phát hành HSYC tại đơn vị tư vấn. Các đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.