(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 526 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 05/6/2019. 
Ngày 05/06: 4/526 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 05/06: 4/526 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 522 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ (tỉnh Đồng Nai) đăng tải TBMCH Gói thầu Chăm sóc, bảo vệ, thu thập số liệu và phòng chống cháy 38 ha rừng giống, vườn giống (số thông báo là: 20190608776 - 00); Gói thầu Chăm sóc, bảo vệ, thu thập số liệu và phòng chống cháy 50 ha rừng giống chuyển hóa từ rừng trồng (số thông báo là: 20190608986 - 00) và Gói thầu Tỉa thưa di truyền lần hai 10 ha vườn giống hữu tính các loài Keo (số thông báo là: 20190608898 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.