Liên danh Việt Phát - Pine Energy trúng gói thầu cung cấp than 3.264 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 1 vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01TH-DH3&DH3MR-2024 Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3MR thuộc Dự toán chi phí mua than cho gói thầu trung hạn (1,5 triệu tấn) phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3MR cho 6 tháng đầu năm 2024.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - Pine Energy Pte Limited trúng thầu với giá 3.264 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng. Gói thầu thu hút 9 nhà thầu tham dự, trong đó, Liên danh Noble - Công ty CP Vận tải thủy Vinacomin có bảo đảm dự thầu không hợp lệ nên bị loại. Trong số 8 nhà thầu bước vào vòng đánh giá về kỹ thuật, Liên danh trúng thầu có giá dự thầu cạnh tranh nhất.

Chuyên đề