Đấu giá sà lan vỏ thép tại Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy (ủy quyền như sau:

Đơn vị đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)

Tài sản đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy (số 25/100 đường Mỹ Trang, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

1. Tên tài sản: 01 sàlan vỏ thép không biển số đăng ký, số đăng kiểm VR 16043954 kích thước 25m x 5,57m x 2,7m trọng tải 200 tấn và động cơ chính CUMMINS - 34706194-290CV; động cơ bơm hút cát 01: CUMMIN6- 290CV; động cơ bơm hút cát 01: huyndai 4 -75HP, động cơ kéo neo Yanma NS 70T-7CV; ống dây hút cát đường kính 300mm x chiều dài 15m, đã qua sử dụng.

Nơi có tài sản đấu giá: Khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính (Bến neo đậu tàu gần cầu Bình Đức - Trường Chính trị Tiền Giang, phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 24,25 tháng 5 năm 2018 trong giờ hành chính tại Khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 28/5/2018.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 787.050.000 đồng (Bảy trăm tám mươi bảy triệu không trăm năm mươi ngàn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 80.000.000đồng/hồ sơ (Tám mươi triệu đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24,25/5/2018 và đến 16giờ00 ngày 28/5/2018 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 28/5/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08giờ00 ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết.