(BĐT) - Ngày 22/5, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã diễn ra Lễ Khai trương Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT với quyết tâm tạo sự đột phá trong công tác phân tích, hoạch định chính sách, đáp ứng yêu cầu trong đổi mới quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.
Khai trương Trung tâm Điều hành tích hợp 6 cơ sở dữ liệu quốc gia ảnh 1

Toàn cảnh Lễ Khai trương Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT. Ảnh: Lê Tiên

Trung tâm điều hành được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ, giúp có được một cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến Bộ KH&ĐT. Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ KH&ĐT. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ giúp xử lý các công việc của Bộ KH&ĐT với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, bảo đảm tiết kiệm chi phí nhất.

Trung tâm được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ hiện đại, phần mềm thông minh, trục tích hợp dữ liệu và đặc biệt là từ hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đã được xây dựng của Bộ KH&ĐT, bao gồm: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; Hệ thống thông tin về đầu tư công; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư; Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

Khai trương Trung tâm Điều hành tích hợp 6 cơ sở dữ liệu quốc gia ảnh 2

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT là sự kiện có ý nghĩa và quan trọng của Bộ, phù hợp với xu thế tất yếu mà Chính phủ, cơ quan, doanh nghiệp đều phải hướng tới. Ảnh: Lê Tiên

Tại Lễ Khai trương, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT là sự kiện có ý nghĩa và quan trọng của Bộ, phù hợp với xu thế tất yếu mà Chính phủ, cơ quan, doanh nghiệp đều phải hướng tới. Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT kỳ vọng, với việc tích hợp 6 cơ sở dữ liệu lớn nhất cả nước dựa trên nền tảng công nghệ mới sẽ giúp cho công tác dự báo phát triển nhanh nhất, hiệu quả nhất, để Chính phủ có thể cập nhật kịp thời, đưa ra quyết sách chính xác trong điều hành.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc duy trì, vận hành Trung tâm Điều hành trong thời gian tới sẽ là một thách thức mới và cần nhiều cơ chế, chính sách để hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành Trung Tâm, vấn đề bảo mật rất quan trọng, xây dựng an ninh an toàn, xây dựng bộ tiêu chí những biểu mẫu trên Hệ thống… Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kỳ vọng sẽ sớm đưa Trung tâm chính thức vận hành và đạt hiệu quả cao nhất để cung cấp, chia sẻ thông tin, phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước.

Giới thiệu cụ thể về Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT cho biết đã xây dựng và vận hành Hệ thống từ năm 2010 gồm 2 phần chính: Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Hệ thống đã được kết nối với 63 tỉnh, thành phố, là công cụ để cán bộ đăng ký kinh doanh trực tiếp tác nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kết nối liên thông với Hệ thống thông tin đăng ký thuế.

Với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ KH&ĐT xây dựng nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước.Trong đó bao gồm cơ sở dữ liệu về các gói thầu, cơ sở dữ liệu của hơn 105.000 nhà thầu và 34.000 bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống. Theo thống kê từ Hệ thống, từ đầu năm 2020 đến nay đã có khoảng 27.000 gói thầu quy mô nhỏ (chiếm tỷ lệ 77%) với tổng giá trị gói thầu 81.000 tỷ đồng (chiếm 45%) được thực hiện đấu thấu qua mạng. Tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2020 đến nay tăng gấp hơn 2 lần năm 2019 cả về số lượng và giá trị gói thầu.

Khai trương Trung tâm Điều hành tích hợp 6 cơ sở dữ liệu quốc gia ảnh 3

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá rất cao sự tiên phong của Bộ KH&ĐT trong xu thế xây dựng Chính phủ hướng tới nền kinh tế số. Ảnh: Lê Tiên

Tại Lễ Khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá rất cao sự tiên phong của Bộ KH&ĐT trong xu thế xây dựng Chính phủ hướng tới nền kinh tế số. Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT là cơ sở dữ liệu đầu tiên kết nối với Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia và những dữ liệu của Bộ giúp Chính phủ xây dựng được hệ thống báo cáo Chính phủ, báo cáo quốc gia, là nguồn cung cấp cơ sở dữ liệu chính phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá, trong vai trò là Bộ kinh tế tổng hợp, được giao nhiều nhiệm vụ nhất của Chính phủ nhưng Bộ KH&ĐT đều hoàn thành với tỷ lệ cao, tham mưu hiệu quả, thành công trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, khôi phục nền kinh tế.

Khai trương Trung tâm Điều hành tích hợp 6 cơ sở dữ liệu quốc gia ảnh 4

Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT. Ảnh: Lê Tiên

Khai trương Trung tâm Điều hành tích hợp 6 cơ sở dữ liệu quốc gia ảnh 5

Thực hiện nghi thức chạm cầu khai trương Trung tâm Điều hành thử nghiệm Bộ KH&ĐT. Ảnh: Lê Tiên