[Inforgaphic] Mỹ và Trung Quốc chiếm một nửa tổng tài sản hộ gia đình toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Theo Báo cáo Tài sản toàn cầu thường niên của Ngân hàng Credit Suisse, tổng tài sản của hộ gia đình trên thế giới năm 2022 ước đạt 463 nghìn tỷ USD. Trong đó, phần lớn khối tài sản tập trung tại các nền kinh tế lớn nhất.

Hiện tại, các nền kinh tế trong top 10 nắm giữ tới 75% tổng tài sản toàn cầu. Trong đó, riêng Mỹ và Trung Quốc nắm một nửa tổng tài sản của hộ gia đình toàn cầu (lần lượt chiếm 31,5% và 18,5%).

Một trong những thay đổi lớn nhất những năm gần đây là sự gia tăng tài sản ở Trung Quốc. Một thập kỷ trước, các hộ gia đình Trung Quốc chỉ nắm khoảng 9% tổng tài sản toàn cầu. Nhưng con số này hiện tăng gấp hơn 2 lần. Trong giai đoạn từ năm 2000 - 2021, tài sản trung bình tại Trung Quốc tăng vọt từ 3.111 USD lên 26.752 USD.

Nguồn: VisualCapitalist

Nguồn: VisualCapitalist

Chuyên đề