Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là dịp ASEAN đánh giá tổng thể những kết quả hợp tác trong năm, cả trong nội khối cũng như với các đối tác và đề ra định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.

[Infographics] Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ diễn ra trực tuyến ảnh 1

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ 12-15/11/2020. Đây là Hội nghị Cấp cao cuối cùng của ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020./.